Podsumowanie akcji charytatywnej " Gramy dla Krystiana"

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  wraz z Radą Rodziców serdecznie dziękuje  wszystkim za zrozumienie i zaangażowanie. 

Podczas   akcji charytatywnej  dla Krystiana udało nam się uzbierać kwotę:

15 679.72 zł

UśmiechUśmiechUśmiech