Historia

Prawybory w naszej szkole

W dniu 19 października 2018 roku starsze klasy naszej szkolnej społeczności miały możliwość uczestniczenia w szkolnych “prawyborach samorządowych”. 

Radio PiK w Naszej Izbie Pamięci

W dniu 30 lipca w Naszej Izbie Pamięci gościła radiowa ekipa radia PIK, która w ramach akcji „Wakacyjny PIKnik” odwiedziła Lubień Kujawski.

Uczniowie z Kalisk zwiedzali naszą Izbę Pamięci

W dniu 21 czerwca 2018 roku naszą Izbę Pamięci odwiedzili uczniowie klasy 7. ze szkoły w Kaliskach pod opieką wychowawczyni p. Anny Ambrożewicz. 

Ponowne otwarcie szkolnej Izby Pamięci

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Naszej Szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość. Nastąpiło ponowne otwarcie szkolnej izby pamięci. W wydarzeniu uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości p. Andrzej Dominowski przedstawił prezentacje na temat historii i najciekawszych eksponatów szkolnego muzeum, miała miejsce premiera filmu promującego izbę pamięci oraz rozstrzygnięto szkolny konkurs kolekcjonerski. Dodatkową atrakcją była prezentacja kolekcji p. Dariusza Jaskólskiego dotycząca historii II wojny światowej, w której lokalny kolekcjoner zaprezentował swoje unikatowe zbiory. Następnie zaproszeni goście dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi i rozpoczęli zwiedzanie muzeum.

 

Nasi uczniowie finalistami konkursu "Humanista roku"

W dniu 11 maja 2018 roku dwoje uczniów naszej szkoły Angelika Żychlewicz i Aleksander Sobierajski uczestniczyli w wojewódzkim konkursie „Humanista roku”, który odbywał się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Artykuł o początkach Lubienia Kujawskiego

Uczeń naszej szkoły Aleksander Sobierajski, w ramach prac kółka historycznego prowadzonego prez p. Andrzeja Dominowskiego napisał artykuł na temat początków naszego miasta. W swojej pracy skupił się  na opisie architekrury obronnej średniowiecznego Lubienia. W swojej pracy korzystał w wyników badań archeologicznych prowadzonych w Lubieniu w latach 80.

Szkolne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

W czwartek 1 marca 2018 r. grupa projektowa  Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim w składzie: Paweł Matczak, Kacper Wędołowski, Michał Klonowski, Dominik Brzozek, Konrad Żakowiecki i Kamil Marszałkowski, przygotowali szkolne ochody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W formie prezentacji multimedialnej przybliżyli swoim rówieśnikom tematykę polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Kolejnymi etapami projektu jest test wiedzy historycznej oraz bieg patrolowy po Lubieniu Kujawskim , który odbędzie się w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dla uczestników zostały także przygotowane  specjalne okolicznościowe koszulki. Opiekunami grupy projektowej z historii  i wychowania fizycznego są: Marcin Kubisztal i Piotr Safandowski. 

Rocznicowa lekcja o " Małej Ojczyźnie"

Z okazji 73 rocznicy wyzwolenia Lubienia Kujawskiego spod okupacji niemieckiej została przygotowana specjalna lekcja historii w Zespole Placówek Oświatowych. Dnia 19 stycznia 2018 roku w ramach zajęć świetlicowych i dydaktycznych, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zapoznali się z przygotowaną prezentacją multimedialną. Społeczność uczniowska poznała rys historyczny lokalnego miasteczka oraz „Hymn Lubienia Kujawskiego”. Celem tych lekcji było kultywowanie pamięci historycznej i tradycji „małej ojczyzny” oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że miejsce z którego pochodzą też posiada swoją piękną, nieznaną historię! Inicjatorami byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, Panowie: Marcin Kubisztal i Andrzej Dominowski.

Dzień Patrona i otwarcie nowej pracowni komputerowej

W dniu 18 maja w naszej szkole odbywał się dzień patrona. Dodatkową atrakcją było otwarcie nowej pracowni komputerowej, która powstała dzięki pomocy sponsora, przedsiębiorstwa SUPERFOS, które ma swoją siedzibę na terenie naszej gminy. 

Karol i Adrian finalistami konkursu "Humanista roku"

Uczniowie naszej szkoły Karol Klonowski i Adrian Urbański wzięli udział w wojwódzkim konkursie "Humanista roku". Wypełniali test, w który zawarto pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i wiedzy o świecie współczesnym. Obywaj Panowie osiągnęli wysokie wyniki, które dały im tytuły finalistów. Wyjazd był okazją by zwiedzić kampus uniwersytecki UMK i toruńską starówkę. Opiekunem uczniów był p. Andrzej Dominowski.

Warsztaty rzeźbiarskie w naszej szkole

Dziewczęta realizujące projekty gimanzjalne  "Nasze małe muzeum" i "Żywa lekcja historii" współrganizowały i uczesniczyły w warsztatach rzeźbiarskich, które prowadzili lokalni artyści ludowi Anna i Jan Wójkiewicz. W zajęciach gościnnie uczesniczyli uczniowie klasy 6a. Chłopcy tworzyli drewniane miecze, zaś dziewczęta drewniane płaskorzeźby. Jak powiedizał p. Jan, kilka osó wykazało się potecjąłem i warto by zajeły się rzeżbą poważnie. Opiekunem obu grup projektowych jest p. Andrzej Dominowski.

Narada w Izbie Pamięci

W dniu 8 marca 2017 w naszej izbie odbyła się narada dotyczą realizacji planu jej promocji i modernizacji. W spotkaniu uczestniczyli Państwo Wójkiewicz, regionaliści oraz artyści ludowi, przewodnicząca komisji oświaty w radzie miejskiej p. Elżbieta Wojciechowska oraz dyrektor ZPO p. Krystyna Ziemińska. W dniu 27 marca nasze muzeum odwiedzili podstawiciele komisji ośiaty przy Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: