Historia

Dzień Patrona i otwarcie nowej pracowni komputerowej

W dniu 18 maja w naszej szkole odbywał się dzień patrona. Dodatkową atrakcją było otwarcie nowej pracowni komputerowej, która powstała dzięki pomocy sponsora, przedsiębiorstwa SUPERFOS, które ma swoją siedzibę na terenie naszej gminy. 

Karol i Adrian finalistami konkursu "Humanista roku"

Uczniowie naszej szkoły Karol Klonowski i Adrian Urbański wzięli udział w wojwódzkim konkursie "Humanista roku". Wypełniali test, w który zawarto pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i wiedzy o świecie współczesnym. Obywaj Panowie osiągnęli wysokie wyniki, które dały im tytuły finalistów. Wyjazd był okazją by zwiedzić kampus uniwersytecki UMK i toruńską starówkę. Opiekunem uczniów był p. Andrzej Dominowski.

Warsztaty rzeźbiarskie w naszej szkole

Dziewczęta realizujące projekty gimanzjalne  "Nasze małe muzeum" i "Żywa lekcja historii" współrganizowały i uczesniczyły w warsztatach rzeźbiarskich, które prowadzili lokalni artyści ludowi Anna i Jan Wójkiewicz. W zajęciach gościnnie uczesniczyli uczniowie klasy 6a. Chłopcy tworzyli drewniane miecze, zaś dziewczęta drewniane płaskorzeźby. Jak powiedizał p. Jan, kilka osó wykazało się potecjąłem i warto by zajeły się rzeżbą poważnie. Opiekunem obu grup projektowych jest p. Andrzej Dominowski.

Narada w Izbie Pamięci

W dniu 8 marca 2017 w naszej izbie odbyła się narada dotyczą realizacji planu jej promocji i modernizacji. W spotkaniu uczestniczyli Państwo Wójkiewicz, regionaliści oraz artyści ludowi, przewodnicząca komisji oświaty w radzie miejskiej p. Elżbieta Wojciechowska oraz dyrektor ZPO p. Krystyna Ziemińska. W dniu 27 marca nasze muzeum odwiedzili podstawiciele komisji ośiaty przy Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: