Historia

SPOTKANIE Z RODZICAMI W RAMACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 20 listopada 2018 w naszej szkolnej stołówce uczniowie ponownie przedstawili akademię z okazji dnia niepodległości. Tym razem skierowana była do rodziców oraz zaproszonych gości. Uczniowie przedstawili program artystyczny dotyczący niepodległości, ukazując dzieje naszego kraju od rozbiorów, aż po czasy współczesne.

Prezentacje laureatów konkursu "Droga ku wolności"

Zachęcamy do zapoznania się z historią odzyskania niepodległości w pigułce w formie prezentacji multimedialnych Laureatów konkursu "Droga ku wolności" 

Prawybory w naszej szkole

W dniu 19 października 2018 roku starsze klasy naszej szkolnej społeczności miały możliwość uczestniczenia w szkolnych “prawyborach samorządowych”. 

Radio PiK w Naszej Izbie Pamięci

W dniu 30 lipca w Naszej Izbie Pamięci gościła radiowa ekipa radia PIK, która w ramach akcji „Wakacyjny PIKnik” odwiedziła Lubień Kujawski.

Uczniowie z Kalisk zwiedzali naszą Izbę Pamięci

W dniu 21 czerwca 2018 roku naszą Izbę Pamięci odwiedzili uczniowie klasy 7. ze szkoły w Kaliskach pod opieką wychowawczyni p. Anny Ambrożewicz. 

Ponowne otwarcie szkolnej Izby Pamięci

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Naszej Szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość. Nastąpiło ponowne otwarcie szkolnej izby pamięci. W wydarzeniu uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości p. Andrzej Dominowski przedstawił prezentacje na temat historii i najciekawszych eksponatów szkolnego muzeum, miała miejsce premiera filmu promującego izbę pamięci oraz rozstrzygnięto szkolny konkurs kolekcjonerski. Dodatkową atrakcją była prezentacja kolekcji p. Dariusza Jaskólskiego dotycząca historii II wojny światowej, w której lokalny kolekcjoner zaprezentował swoje unikatowe zbiory. Następnie zaproszeni goście dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi i rozpoczęli zwiedzanie muzeum.

 

Nasi uczniowie finalistami konkursu "Humanista roku"

W dniu 11 maja 2018 roku dwoje uczniów naszej szkoły Angelika Żychlewicz i Aleksander Sobierajski uczestniczyli w wojewódzkim konkursie „Humanista roku”, który odbywał się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Artykuł o początkach Lubienia Kujawskiego

Uczeń naszej szkoły Aleksander Sobierajski, w ramach prac kółka historycznego prowadzonego prez p. Andrzeja Dominowskiego napisał artykuł na temat początków naszego miasta. W swojej pracy skupił się  na opisie architekrury obronnej średniowiecznego Lubienia. W swojej pracy korzystał w wyników badań archeologicznych prowadzonych w Lubieniu w latach 80.

Szkolne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

W czwartek 1 marca 2018 r. grupa projektowa  Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim w składzie: Paweł Matczak, Kacper Wędołowski, Michał Klonowski, Dominik Brzozek, Konrad Żakowiecki i Kamil Marszałkowski, przygotowali szkolne ochody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W formie prezentacji multimedialnej przybliżyli swoim rówieśnikom tematykę polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Kolejnymi etapami projektu jest test wiedzy historycznej oraz bieg patrolowy po Lubieniu Kujawskim , który odbędzie się w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dla uczestników zostały także przygotowane  specjalne okolicznościowe koszulki. Opiekunami grupy projektowej z historii  i wychowania fizycznego są: Marcin Kubisztal i Piotr Safandowski. 

Rocznicowa lekcja o " Małej Ojczyźnie"

Z okazji 73 rocznicy wyzwolenia Lubienia Kujawskiego spod okupacji niemieckiej została przygotowana specjalna lekcja historii w Zespole Placówek Oświatowych. Dnia 19 stycznia 2018 roku w ramach zajęć świetlicowych i dydaktycznych, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zapoznali się z przygotowaną prezentacją multimedialną. Społeczność uczniowska poznała rys historyczny lokalnego miasteczka oraz „Hymn Lubienia Kujawskiego”. Celem tych lekcji było kultywowanie pamięci historycznej i tradycji „małej ojczyzny” oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że miejsce z którego pochodzą też posiada swoją piękną, nieznaną historię! Inicjatorami byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, Panowie: Marcin Kubisztal i Andrzej Dominowski.

Dzień Patrona i otwarcie nowej pracowni komputerowej

W dniu 18 maja w naszej szkole odbywał się dzień patrona. Dodatkową atrakcją było otwarcie nowej pracowni komputerowej, która powstała dzięki pomocy sponsora, przedsiębiorstwa SUPERFOS, które ma swoją siedzibę na terenie naszej gminy. 

Karol i Adrian finalistami konkursu "Humanista roku"

Uczniowie naszej szkoły Karol Klonowski i Adrian Urbański wzięli udział w wojwódzkim konkursie "Humanista roku". Wypełniali test, w który zawarto pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i wiedzy o świecie współczesnym. Obywaj Panowie osiągnęli wysokie wyniki, które dały im tytuły finalistów. Wyjazd był okazją by zwiedzić kampus uniwersytecki UMK i toruńską starówkę. Opiekunem uczniów był p. Andrzej Dominowski.

Warsztaty rzeźbiarskie w naszej szkole

Dziewczęta realizujące projekty gimanzjalne  "Nasze małe muzeum" i "Żywa lekcja historii" współrganizowały i uczesniczyły w warsztatach rzeźbiarskich, które prowadzili lokalni artyści ludowi Anna i Jan Wójkiewicz. W zajęciach gościnnie uczesniczyli uczniowie klasy 6a. Chłopcy tworzyli drewniane miecze, zaś dziewczęta drewniane płaskorzeźby. Jak powiedizał p. Jan, kilka osó wykazało się potecjąłem i warto by zajeły się rzeżbą poważnie. Opiekunem obu grup projektowych jest p. Andrzej Dominowski.

Narada w Izbie Pamięci

W dniu 8 marca 2017 w naszej izbie odbyła się narada dotyczą realizacji planu jej promocji i modernizacji. W spotkaniu uczestniczyli Państwo Wójkiewicz, regionaliści oraz artyści ludowi, przewodnicząca komisji oświaty w radzie miejskiej p. Elżbieta Wojciechowska oraz dyrektor ZPO p. Krystyna Ziemińska. W dniu 27 marca nasze muzeum odwiedzili podstawiciele komisji ośiaty przy Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: