Projekty historyczne

W naszej szkole realizowane były liczne projekty dotyczące historii. W ramach współporacy uczniów, koordynowanej przez nauczyciela zrealizowano wiele działań. Zachęcemy do zapoznia się z tymi działaniami.

Artykuły