Projekty historyczne

W naszej szkole realizowane były liczne projekty dotyczące historii. W ramach współporacy uczniów, koordynowanej przez nauczyciela zrealizowano wiele działań. Zachęcemy do zapoznia się z tymi działaniami.

Spotkanie z naukowcem w naszej Izbie Pamięci

W dniu 9 maja 2018 z zaproszenia grupy projektowej "Nasze małe muzeum"  skorzystał p. mgr Kamil Anduła, doktorant na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk badający dzieje Ludowego Wojska Polskiego. Zaprosiliśmy go gdyż znaczna część naszych eksponatów to pamiątki militarne z tego okresu.

Żywa lekcja historii

Grupa realizająca projekt gimanzjalny "Żywa lekcja historii" postanowiła sfinalizować swoje działania poprzez organizację lekcji dla klasy IV w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.

Zbiórka eksponatów do szkolnej Izby Pamięci

Grupa projektowa "Nasze małe muzeum organizuję zbiórkę eksponatów do szkolnej izby pamięci. Udostępniając swoje pamiątki pomagasz rozwijać świadomośc historyczną naszej społeczeności. 

Lubień Kujawski w PRL

Projekt polegał na organizacji imprezy, w której społeczność miasta będzie mogła przypomnieć sobie minioną epokę. W realizacji wspomogła nas ogrmomna rzesza partnerów, co pozwoliło by w gmachu naszej szkoły odbyła się  impreza historyczna, o której jeszcze długo będzie się pamiętało...https://www.youtube.com/watch?v=NJ841-2ay8g&t=2s 

Dwór Orpiszewskich w Kłóbce jako miejsce pamieci

Projekt realizowany był przez Elwirę Czarniak i Kaję Sosnowską w ramach rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Poniższa relacja jest ich autorstwa. Projekt został doceniony uzyskując trzecie miejsce w wojewdztwie, a realizatorki wraz z opiekunem zostały zaproszone do telewizji, by opowiedzieć o swoich działaniach.

Nasze małe muzeum

Projekt gimnazjalny realizowany w roku szkolnym 2016-2017, który bazuje na zastanych walorach naszej szkolnej Izby Pamięci i polagać ma na modernizacji jej ekspozycji i popularyzowaniu izby w środowisku lokalnym i regionalnym.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: