Notka o patronie

Janek urodził się 6 maja 1921 roku w Kolbuszowej pod Rzeszowem. Rodzice to: Zdzisława z Rochulów i Stanisław Bytnar – oboje nauczyciele. W 1925 roku przenoszą się do Warszawy. Janek był chorowitym dzieckiem. Opiekę nad nim sprawował dr Janusz Korczak. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej dostaje się do Gimnazjum im. St. Batorego. Mając 12 lat wstępuje do 23 WDH „Pomarańczarnia”. Do wybuchu II Wojny Światowej zdobywa 32 sprawności i stopień Harcerza Orlego. Od początku wojny aktywnie uczestniczy w konspiracyjnych działaniach Szarych Szeregów. Najpierw zajmuje się Małym Sabotażem (malowanie znaków Polski Walczącej wybijanie szyb niemieckich sklepów, itp.) a potem dywersją i akcjami zbrojnymi. Od 1940 roku w Szarych Szeregach, harcmistrz. Komendant Hufca Grup Szturmowych „Sad” (południe) w Oddziałach Dyspozycyjnych Kedywu KG AK. Zostaje aresztowany 23.03.1943 o godz. 4.45 rano w swoim mieszkaniu. Od pierwszych godzin po aresztowaniu jest torturowany przez gestapo w ich siedzibie przy Alei Szucha, przetrzymywany jest na Pawiaku. Zostaje odbity 26.03.1943 w brawurowej Akcji pod Arsenałem przez Grupy Szturmowe. Akcją formalnie dowodził komendant Szarych Szeregów Stanisław Broniewski „Orsza” a faktycznie Tadeusz Zawadzki „Zośka”. W akcji odbito jeszcze ponad 20 więźniów, jednak wolny, ale skatowany „Rudy” 30.03.1943 roku umiera. W tym samym czasie umiera też jego najlepszy przyjaciel – Aleksy Dawidowski, raniony śmiertelnie podczas akcji odbicia Janka.

Janek Bytnar „Rudy” od 5 maja 1990 roku jest patronem Szkoły Podstawowej w Lubieniu Kujawskim a od 14 października 2006 roku jest też patronem Gimnazjum w Lubieniu Kujawskim.

Dzieje szkolnictwa w Lubieniu Kujawskim

W miasteczku działała od  1839 roku szkoła, mieszcząca się w skromnym dwuizbowym budynku nieopodal kościoła, w której nauczać mieli wikariusze miejscowej parafii. Warunki lokalowe nie były imponujące, jeśli wziąć pod uwagę, że do szkoły uczęszczało kilkadziesiąt dzieci, a formalnie podlegało pod nią ponad setka uczniów. W roku 1844 budynek szkoły został oddany na potrzeby poczty, zaś szkoła musiała znaleźć sobie inną siedzibę. Z racji braku jakikolwiek budowli publicznych zajęcia szkolne odbywały się w niefunkcjonalnych izbach trzech różnych domów prywatnych. Poza duchowieństwem jedyną posadę nauczyciela sprawował Jan Brocki, a nauczaniem robót żeńskich zajmowała się Maria Trybicka.

 

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: