Prezydium i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

W dniach 19 i 20 września 2016 w naszej szkole odbyły się wybory do prezydium i na opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 176 uczniów z 250 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła więc 70%. W wyborach do prezydium pięć najlepszych wyników to:

Kaja Sosnowska 64 głosy
Tomasz Lewandowski 40 głosów
Alicja Sochaczewska 31 głosów
Joanna Sulikowska 14 głosów
Natalia Kaźmierczak 11 głosów

W wyborach na opiekunów Samorządu Uczniowskiego uczniowie mogli wybierać spośród nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Dwoje nauczycieli z najwyższym wynikiem, którzy wyrażą zgodę zostaną opiekunami SU. Wyniki Na opiekunów przedstawiają się następująco.

p. Andrzej Dominowski 73 głosy
p. Jarosław Pieczkowski 23 głosy
p. Piotr Safandowski 13 głosów
ks. Karol Kolęda 12 głosów
p. Marcin Zbonikowski 9 głosów

Samorząd Uczniowski z roku szkolnego 2015/2016 serdecznie dziękuje za współpracę dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i uczniom naszej szkoły. Specjalne podziękowania kierujemy również w kierunku komisji wyborczej w składzie:

  • Katarzy na Czyżnikowska,
  • Patrycja Pietrzak,
  • Zuzanna Wesołowska.

 

Prezydium i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

W dniu 29 września obyło się pierwsze posiedzenie prezydium Samorzadu Uczniowskiego. Podczas spotkania dokonano rozdziału funkcji w nowe powołenej istytucji oraz sporządzono wstępna wersję planu i harmnogramu pracy na rok szkolny 2017/2018.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: