SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

9 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Lubieniu Kujawskim odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Zajęcia zostały przeprowadzone w związku z udziałem szkoły w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni.pl  Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.

Warsztaty i zajęcia dotyczące podstawowych problemów cyberbezpieczeństwa uczniów przeprowadził edukator bezpieczeństwa cyfrowego Pan Grzegorz Kozłowski.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie a finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Szkolny  Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego przebiegał  zgodnie z opracowanym harmonogramem. Na wstępie odbyło się spotkanie  Edukatora z panią Dyrektor, w czasie którego zostały  przekazane materiały w postaci broszur, filmów i plakatów. Materiały te wykorzystane zostana do realizacji  przedsięwzięć na terenie szkoły.

Następnie na stołówce szkolnej odbył się apel ze społecznością szkolną dla klas I – VI  szkoły podstawowej wraz z wychowawcami.
Po wspólnym spotkaniu obyły zajęcia warsztatowe przeprowadzone w klasach 4a, 4b, 5a na temat bezpieczeństwa w kontakcie z innymi użytkownikami Internetu, bezpieczeństwa własnego wizerunku i wiarygodności w sieci.

Kolejnym punktem było szkolenie Rady Pedagogicznej dla wszystkich nauczycieli  prowadzących zajęcia w szkole podstawowej. Podczas spotkania został przedstawiony problem związany z bezpieczeństwem uczniów w sieci oraz wyświetlony film, który ma wspomóc działania nauczycieli i wzbogacić wiedzę rodziców na temat wspólnego kreowania społeczeństwa cyberbezpiecznego.

Na zakończenie dnia odbyło się szkolenie dla rodziców, w którym udział brało ponad sto osób. W czasie spotkania prowadzący zwrócił  szczególną uwagę konieczność na prowadzenie dialogu z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Cały dzień przebiegł w miłej atmosferze a przekazane informacje uświadomiły uczestnikom zarówno korzyści jak i zagrożenia wynikające z korzystania z narzędzi cyfrowych.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: