Dąb Niepodległości - uroczystość posadzenia Dębu

W dniu 15 października 2018 r. przed budynkiem ZPO w Lubieniu Kujawskim odbyło się uroczyte posadzenie Dębu   będącym symbolem odzyskania niepodległości przez Polskę. Przez wieki istniała tylko w snach i marzeniach. W ludzkiej  pamięci i tęsknocie. W sercach Polaków.  Dlaczego właśnie dzisiaj… Nie da się odzyskać niepodległości w jeden dzień, żeby stworzyć mądry naród należy budować wspólnotę, tak jak nasi przodkowie wybijali się na niepodległość i wykuwali tradycje, tak naszym obowiązkiem jest cierpliwe budowanie i konsekwentne dbanie o wielowiekową tradycję. I ten właśnie obowiązek w swojej codziennej pracy od lat spełniają nauczyciele, w czasach trudnych walcząc o zachowanie polskości, w czasach pokoju dbając o to by naród nie utracił pamięci a tym samym życia.  To dlatego cały czas myślimy o tych, którzy swoimi działaniami przyczynili się do tworzenia niepodległej, bo każde działanie, każda najmniejsza aktywność obejmująca szczep, szkołę, środowisko lokalne czy gminę to element budowania wielkiej Polski. Niech ten symboliczny hołd oddany wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę na przestrzeni dziejów, był też hołdem dla wszystkich nauczycieli, dla  których miłość do ojczyzny, tradycja, poczucie tożsamości kulturowej nie były i nie są pustymi słowami, lecz stanowiły drogowskaz w codziennej pracy z młodzieżą, i którzy między innymi przyczynili się do wychowania wielu pokoleń tych, którym zawdzięczamy Niepodległą.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: