Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018-2019

W dniu 21 września odbyły się wybory do prezydium oraz na opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedziła kampania wyborcza prowadzona aktywnie przez wszystkich kandydatów. W jej ramach w szkole pojawiły się liczne plakaty, a kandydaci częstowali społeczność uczniowską słodyczami. Pojawiły się niestety elementy brudnej kampanii, takie jak zrywanie i niszczenie plakatów.

 

Wybory zostały przeprowadzone dzięki zaangażowaniu komisji wyborczej w składzie: Natalia Banasiak, Małgorzata Michalska, Weronika Rucińska oraz Weronika Skalska.

 W wyborach do prezydium padły następujące wyniki:

Imię i nazwisko kandydata

liczba głosów

Bartosz Sulikowski

46

Daria Jędrzejewska

31

Dominika Spychała

31

Karolina Stolcman

30

Małgorzata Jaskólska

13

W głosowaniu opiekunów prawie wszystkie głosy dostali Panowie pracujący w naszej szkole.  Dwa najwyższe wyniki osiągnęli Panowie uczący wychowania fizycznego Marcin Zbonikowski ( 27) oraz Piotr Safandowski (26).

 

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym. 

 

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: