Walne Zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na walne zebranie sprawozdawcze  na dzień 28 marca 2018 roku  na godzinę 15:00 do świetlicy szkolnej ZPO w Lubieniu Kujawskim. W przypadku niezebrania się quorum, kolejny termin spotkania wyznaczony zostaję na godzinę 15:15 tego samego dnia.

W programie spotkania przewidziane są:

  • sprawozdanie z bieżącej działalności Klubu,
  • ustalenie wysokości stawek członkowskich,
  • ustalenie stawek dla instruktorów,
  • dyskusja na temat działania Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM
87-840, Lubień Kujawski
ul. Szkolna 15
 
sekretariat
tel. 054 2843 148
fax 054 2843 043
 
adres email: