Drugoklasiści w kopalni soli

9 listopada uczniowie klas drugich zwiedzali kopalnię soli w Kłodawie i zapoznawali się ze specyfiką pracy górnika.